......

 

 

 گفتم : میری؟


 گفت : آره


 گفتم : منم بیام؟


 گفت : جایی که من میرم جای دو نفره نه سه نفر


 گفتم : برمی گردی؟


 فقط خندید.


 اشک توی چشمام حلقه زد


 سرمو پایین انداختم

 

 دستشو زیر چونم گذاشتو سرمو بالا آورد


 گفت : میری؟


 گفتم : آره


 گفت : منم بیام؟


 گفتم : جایی که میرم جایه یه نفره نه دو نفر


 گفت : برمیگردی؟


 گفتم : جایی که میرم راه برگشت نداره


 من رفتم اونم رفت

 

 ولــــــــــــــــی


 اون مدتهاست که برگشته


 وبا اشک چشماش


 خاک مزارمو شست وشو میده

 

نمیدانم چــرا هیچ معلمّی به مـا نگفتــ

 

بــرای "شـما" شدنِ "مــا" ، "شـــ" لازم نیستــ ،

 

 " او" لازم استــ . . .

 

/ 1567 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
R E Z A

. . . . .. . . . . .$$$. . $ . . $$$$$ . . . . . . . . . . .$$ . . $$. . . . .$ . . . . . . . . . . $$$.$. . $. . . . .$ . . . . . . . . . .$$$$. . . .$$ . . . $$$$$$ . . . . . . . . . $$$$$ . . . . . .$$.$. . . . . $$ . . . . . . . . .$$$$$. . . . . $$. . . . . . $.$$ . . . . . . . .$$$$$. . . . . .$. . . . . . $ . . . . . . . .$$$$$$. . . . .$. . . . . $ . . . . . . . .$$$$$$$ . . .$. . . . .$ . . . . . . . . .$$$$$$$$. . . . . $ . . . . . . . . . .$$$$$$$ . $$$ $$$$$$$. . . . . . . . .$$$ .$$$$$$$. . . . . . . . $$ . $$$$$$. . . . . . . . $$ . .$$$. . $. . . . . . .$$ . . . . . . .$. . . . . $$ . . . . .$$$.$. . . .$$ . . . $$$$$. .$. .$$ . . .$$$$$$. . . $$ . . .$$$$. . . . $$ . . .$$. . . . . .$$ . . .$. . . . . . $$ . . . . . . . . . $$ . . . . . . . . .$$

R E Z A

تا حالا شدھ ڪہ حرف هایت انگار بخشڪد در گلو ؟! چیزـے چنگ بزند تہ وجودت را و تو از دروטּ آرامـ آرامـ بسوزـے ... بے آنڪہ دودـے بلند شود از اندامت ؟ بے آنڪہ حتے بہ فڪر ڪسے خطور ڪند ڪه دارـے تہ مےڪشے؟! مرا ببیـטּ ! شاید تو ببینے در مـטּ ڪہ چگونہ دارمـ مے سوزمـ ... حالا ڪہ ڪارـے از دست ڪسے بر نمےآید ڪاش خدا دست هایش را بہ مـטּ قرض مےداد تا ڪارـے ڪنمـ براـے دلهایماטּ ...

R E Z A

…………f$$$’…………s$$ …………s$$$³´…….,..s$$³ ……….h$$$$³…….s$’…$$³ ………i$$$$$…….s$³….³$ …..$…n$$$$$s…..s$³…..³, ….s$…’³$$$$$$@…$$$ ….$$….³$$$$$$۴…³$$s …³$…..³$$$$$$$u..s$$$….s´ …`$$…..³$$$$$$$.$$$$…s³ ….³$$s….³$$$$$$s$$$³..s$’ …..³$$s….$$$$$s$$$$’..s$$ ..`s…$$$$…s$$$$$$$$³..s$$³..s …$$.s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$³..s$ .s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$.s$$ ..s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³ .s$$$ssss$$$$$$$$$$$$$ssss$$$$$´ $$s§§§§§§§§§s$$$$$$s§§§§§§§§§s$, ³§§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§§s ³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ..&

R E Z A

گـــــــــلـــــــــم بــــــاز هــــــم آ پـــــــــــــــــــــــ کـــــر د م بــــــا دو آهــــــنـــــگــــــ بــــــســــــیــــــار زیــــــبــــــا مـــــــــحـــــــــســـــــــن یـــــــــگـــــــــانـــــــــه و مـــــــــهـــــــــدی مـــــــــقـــــــــدم نــــــظــــــر یــــــادتــــــ نــــــره

pourya

salam dostam omidvaram haleton up bashe . update kardam . khoshhal misham sar bezani .

Ayub

چند روز ديگه بهار مياد و همه‌چيز رو تازه مي‌كنه، سال رو، ماه رو، روزها رو، هوا رو، طبيعت رو، ولي فقط يك چيز كهنه ميشه كه به همه اون تاز‌گي مي‌ارزه، «دوستيمون»!

Ayub

سلامت سعادت سيادت سُرور سَروري سبزي و سَرزندگي هفت سين سفره ي زندگيتان باد

Ayub

شيشه مي شکند و زندگي مي گذرد.نوروز مي ايد تا به ما بگويد تنها محبت ماندني است پس دوستت دارم چه شيشه باشم چه اسير سرنوشت.

naseh

سلام عزيزم سال نو مبارك سالي پر از موفقيت داشته باشي دوست خوبم