بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com 

 بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

 

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤تمام زندگیم را دلتنگی پر کرده است...

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤دلتنگی از کسی که دوستش داشتم و عمیق ترین درد ها و رنجهای عالم را در رگهایم جاری کرد !

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤درد هایی که کابوس شبها و حقیقت روزهایم شد٬ دوری از تو حسرتی عمیق به قلبم

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤ آویخت و پوست تن کودک عشقم را با تاولهای دردناک داغ ستم پوشاند . 

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤ دلتنگی برای کسی که فرصت اندکی برای خواستنش ٬ برای داشتنش داشتم.    

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤دلتنگی از مرزهایی که دورم کشیدند و مرا وادار کردند به دست خویش از کسانی که

 دوستشان دارم کنده شوم .

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤در انسوی مرزها دوست داشتن گناه است ٬ حق من نیست ٬ به اتش گناهی که عشق

در آن سهمی داشت مرا بسوزانند .

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤رنجی انچنان زندگی مرا پر کرده است٬ آنچنان دستهای مرا از پشت بسته است٬ آنچنان

 قدمهای مرا زنجیر کرده است که نفسهایم نیز از میان زنجیر ها به درد عبور می کنند .   

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤دوست داشتن تو چنان تاوان سنگینی داشت که برای همه عمر باید آنرا بپردازم ... و من

این تاوان سنگین را با جان و دل پذیرا شدم .           

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤همه عمر ٬ داغ تو بر پیشانی و دلم نشسته است و مرا می سوزاند .

  بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤تو نمایش زندگی مرا چنان در هم پیچیدی که هرگز از آن بیرون نیایم. . .  آنقدر دلتنگ

دوریش هستم .. آنقدر دلتنگ سرنوشت خویشم .. آنقدر دل آزرده عشق تو هستم که

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤همه هستیم را خوره بی کسی و تنهایی می جود . . . 

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤ به او نگاه می کنم ٬ به او که چون بهشت بر من می پیچد و پروازم می دهد .  

به او که لبهایش از اندوه من می لرزند .       

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤به او که دستهای نیرومندش ٬عشقی که سالها پیش اجازه اش را از من گرفتند جرعه

جرعه به من می نوشاند . . . . .        

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤به او که چشمهایش در عمق سیاهی می خندید و دنیایم را ستاره باران می کرد.     

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤به او که باورش کردم و دل به او باختم

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤به او که دلم می خواهد در آغوشش چشمهایم را بر هم بگذارم و هرگز ٬ هرگز ٬هرگز به

روی دنیا بازشان نکنم .         

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤ به او که تکه ای از قلب مرا با خود خواهد برد      

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤به او که مرزهای سرنوشت ٬ سالها پیش دوریش را از من رقم زده است. سراسر زندگیم

  ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤را اندوهی پر کرده است که روزها و ماهها از این سال به سال دیگر آنها را با خود می

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤ کشم و میدانم که زمان ٬ شاید زمان ٬ داغ مرا بهبود بخشد ولی هرگز فراموش نخواهم

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤کرد که از پشت این دیوار شیشه ای نگاهش چگونه عمق وجودم را لرزاند .     

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤لبهایش لرزش لبهایم را نوشید و دستانش ترس تنم را چید و نفسهایش برگهای رنگین

 ¤¤ بهترین تصاویر زیبا سازی،شکلکهای یاهو،کد موزیک ¤¤خزان را به باران عاشقانه بهار سپرد .

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

/ 130 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اِلای * بوی خوش زندگے *

♥ [لبخند]♥ ▓█♀♥ آرزومــــنـــــد ♥ آرزوهـــــای ♥ قــشـــنـــگــتــــم ♥ اِلای♥♀█▓ ♥[لبخند]♥

مهسا

سلام وبلاگت قشنگه اما خواهشا موزیکه رو عوضش کن by

جاوید

[گل]ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø (`v´) ghasedak (`v´) ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤° [گل][قلب] [گل](♥♥♥------------------♥♥♥javid-sh2000.blogfa.com♥♥♥---------------------♥♥♥)[بوسه][قلب] [گل]ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø (`v´) ghasedak (`v´) ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º[گل][قلب] سلاممممممممممممم

hamideh

اینجا گرگها هم افسردگی مفرط گرفته اند... دیگر گوسفند نمی درند... به نی چوپان دل می سپارند و گریه می کنند! سلام دوست مهربونم با نوشته ای دیگه به روزم خوشحال میشم از حضور دوبارت و نظر پر محبتت[بوسه][قلب] [گل][گل][گل]

h_mousavi

♥نديدم بهاري محبت ز ياري دلم غرق خون شد عجب روزگاري زندگي زيباست نه به زيبايي حقيقت... حقيقت تلخ است نه به تلخي جدايي... جدايي سخت است نه به سختي تنهايي... نگاهي آشنا به ياس کردم ... تو را در برگ گل احساس کردم ... خلاصه در کلاس ناز چشمت ... دو واحد عاشقي را پاس کردم....

h_mousavi

♥نديدم بهاري محبت ز ياري دلم غرق خون شد عجب روزگاري زندگي زيباست نه به زيبايي حقيقت... حقيقت تلخ است نه به تلخي جدايي... جدايي سخت است نه به سختي تنهايي... نگاهي آشنا به ياس کردم ... تو را در برگ گل احساس کردم ... خلاصه در کلاس ناز چشمت ... دو واحد عاشقي را پاس کردم....

ܓ♥دلــــــــــــــــــــــدادهܓ♥

مـلول از نــالـه بـلـبل مبـاش ای بــاغبـان رفـتـیم حـلالـم کـن اگر وقتی گلی در غنچه بو کردم تـو بـا اغـیـار پیش چشم من می در سبـو کـردی مـن از بیـم شمـاتت گـریه، پنـهان در گلو کردم حـراج عشـق و تــاراج جـوانـی وحشـت پـیـری در ایـن هنگام من کاری که کردم یاد او کردم از ایــن پـس شهـریـارا ! مــا و از مـردم رمیدنـها کـه مـن پیـونـد خـاطـر با غزالـی مشکمو کردم

ܓ♥دلــــــــــــــــــــــدادهܓ♥

چه زود از دست می دهیم چیزهایی را که برای به دست آوردن شان سال ها منتظر مانده ایم فنجان دیگری از دستم می افتد بوی قهوه ومن دوباره یاد چشم هایی می افتم که قهوه ای نبودند........