آخــرین....

 

 

 چقدر نامردند

 ثانیه ها را می گویم!!!

 وعده بازگشت ثانیه های با تو بودن

 را به من وعده داده بودند

 خیال دوباره دیدن تو لحظه ای مرا رها نمی کند

 "این که دور دور باشم از تو و نبینمت

  جا نمی شود به حجم باورم قبول کن"

 هنوزدل رفتنت را باور نکرده

 هر روز می نشیندوبه راه بی بازگشتی

  که از آن گذر کرده ای خیره میشود

 هر شب تنهایی ساز نبودنت را کوک می کند و

 اشکها در شام غریبانه ای آن را برای دل می نوازند

 کاش هق هق  اشک هایم به گوش تو می رسید

 نمی دانم در کدامین کوچه از خاطراتمان مرا

 جا گذاشته ای که هر چه می روم به تو نمی رسم

 سوال من از تو این است چرا دیگر در آینه ی

 چشمهای تو تصویر من پیدا نیست؟

 "چشمهایت را ورق بزن شاید در گوشه ای

 از آن مرا به یادگار کشیده باشی"

 نامه هایم را برای پاره کردن نوشتم

  می توانی بسوزانیشان 

 حرف هایم را بی دلیل گفته ام

  می توانی فراموششان کنی

  ولی عشقم را از صمیم قلب بخشیده ام

 نمی توانی دوستم نداشته باشی !!!

http://sheklak4web.blogfa.com/

 

گفتی : ما به درد هم نمی خوریم ،

اما هرگز ندانستی که من تو را برای دردهایم نمی خواستم .

http://sheklak4web.blogfa.com/

 

/ 510 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
shahin.081

[گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل]

shahin.081

[گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل]

shahin.081

[گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل]

shahin.081

[گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل]

shahin.081

[گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل]

shahin.081

[گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل]

shahin.081

[گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل]

shahin.081

[گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل]

shahin.081

[گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل]

shahin.081

[گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل] [گل]__________________________________________________[گل]