دوســتـت داشتمـــ......
 
خیـــــال می کـــــــردمـــ........
 
تـــــو سهــم منـــــی......
 
از ایــن بهــــــشت خاکــــــــــــی...........
 
 
                         
فونت زیبا سازفونت زیبا ساز                                                       
/ 0 نظر / 36 بازدید