۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩

شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــازهَمیــشـﮧ همینطور استـــ...

۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩

شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــازیکـﮯ می مآند...

 

۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩

 شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــازتا روزهــآ و گریـﮧ رـآ حِسابـــ کُند...

 ۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩

 شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــازیکـــﮯ می رود....

  ۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩

شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــازتا در قلبَتــــ بماند تا اَبَد....

 ۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩

  شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــازاشکــ هایَتـــ رـآ پُشتــ پایش بریزﮯ...

  ۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩

 شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــازرَسمــ رویــاهآ هَمین استــ.....

۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩

شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــازکـﮧ تنـﮧـا بمانـﮯ با انــدوه خویش...

۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩

شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــازروزهـــآ و گــریـﮧ هــآ رـآ...

 ۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩

شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــازبـﮧ آسمان خالـِﮯ اَتـــ سَنجاق کُنی...

 ۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩
شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــازباید بــاور کُنی که بَر نِمی گــردد....

  ۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩
شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــازکـﮧ بگویی چقدر شَبــــ ها سَر بی شامــ گذاشتـﮧ اﮯ...

 ۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩

شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــازتــآ بتوانــــی هر صبح...

۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩

 شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــازبا یکـــ شاخـﮧ گُــل....

  ۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩
شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــازمـُنتظــِرش بمانـﮯ......

  ۩۞۩ سلام عزیزان خیلی خوش آمدید تصاویرمتحرک شباهنگ www.shabahang20.blogfa.com ۩۞۩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1717 نظر / 40 بازدید
نمایش نظرات قبلی
❤ هـِבیــہ ، عـآشـق مائــ✿ــבه ❤

زیادے" دوستـــت داشتم!!!! میدانـــے اشتباه از کجاست؟؟؟؟ از تو نیــست!!!! اشتباه از "مــن" است... هر جا رنجیـــدم به رویت نیاوردم ..."لبخنـــد" زدم فکر کردے درد نداد "محکــــم تر" زدے.. [دلشکسته]

❤ هـِבیــہ ، عـآشـق مائــ✿ــבه ❤

زیادے" دوستـــت داشتم!!!! میدانـــے اشتباه از کجاست؟؟؟؟ از تو نیــست!!!! اشتباه از "مــن" است... هر جا رنجیـــدم به رویت نیاوردم ..."لبخنـــد" زدم فکر کردے درد نداد "محکــــم تر" زدے.. [دلشکسته]

❤ هـِבیــہ ، عـآشـق مائــ✿ــבه ❤

زیادے" دوستـــت داشتم!!!! میدانـــے اشتباه از کجاست؟؟؟؟ از تو نیــست!!!! اشتباه از "مــن" است... هر جا رنجیـــدم به رویت نیاوردم ..."لبخنـــد" زدم فکر کردے درد نداد "محکــــم تر" زدے.. [دلشکسته]

❤ هـِבیــہ ، عـآشـق مائــ✿ــבه ❤

روحـَمـ " مـے خـواهـَد " بــِرَوَدـ " یــِڪ " گـوشــِﮧ " بــِشینــَد پـُشتـَش را بــِﮧ " دُنـیـآ " کـُنـَد زانوهـآیـَش را " بـَغـَل " کـُنـَد و " بُلـَنـد بـُلـَند " بــِگویــَد " مـَن " دیـگـَر " بـآزے " نـِمـے ڪُنـَمـ :(( [ناراحت]

❤ هـِבیــہ ، عـآشـق مائــ✿ــבه ❤

روحـَمـ " مـے خـواهـَد " بــِرَوَدـ " یــِڪ " گـوشــِﮧ " بــِشینــَد پـُشتـَش را بــِﮧ " دُنـیـآ " کـُنـَد زانوهـآیـَش را " بـَغـَل " کـُنـَد و " بُلـَنـد بـُلـَند " بــِگویــَد " مـَن " دیـگـَر " بـآزے " نـِمـے ڪُنـَمـ :(( [ناراحت]

❤ هـِבیــہ ، عـآشـق مائــ✿ــבه ❤

روحـَمـ " مـے خـواهـَد " بــِرَوَدـ " یــِڪ " گـوشــِﮧ " بــِشینــَد پـُشتـَش را بــِﮧ " دُنـیـآ " کـُنـَد زانوهـآیـَش را " بـَغـَل " کـُنـَد و " بُلـَنـد بـُلـَند " بــِگویــَد " مـَن " دیـگـَر " بـآزے " نـِمـے ڪُنـَمـ :(( [ناراحت]