/ 189 نظر / 46 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطمه ...

اَز این پَس تَنها اِدامِــﮧ میدَهَم، دَر زیر باران حَتّــے بـِــﮧ دَرخواستِ چَتر هَم جَواب رَد میدَهَم... میخواهَم تَنهاییم را بـِــﮧ رُخِ این هَواےِ دو نَفَرِه بِکِشَم.....! باران نَبار مَن نَـــﮧ چَتر دارَم نَـــﮧ يار...

فاطمه ...

اَز این پَس تَنها اِدامِــﮧ میدَهَم، دَر زیر باران حَتّــے بـِــﮧ دَرخواستِ چَتر هَم جَواب رَد میدَهَم... میخواهَم تَنهاییم را بـِــﮧ رُخِ این هَواےِ دو نَفَرِه بِکِشَم.....! باران نَبار مَن نَـــﮧ چَتر دارَم نَـــﮧ يار...

مــــــونس

مے تــوان پـر کرد، فاصله هاے طولانے را با يک پيامِ ساده و کوتاه ! کافيست بنويسے : هنوزم ❤دوستت دارم❤

مــــــونس

مے تــوان پـر کرد، فاصله هاے طولانے را با يک پيامِ ساده و کوتاه ! کافيست بنويسے : هنوزم ❤دوستت دارم❤

مــــــونس

شهر پر است از خاطره های با تو بودن باران که مے بارد همه چیز تازه مے شود و من به زخم کهنهء نیمکتے فکر مےکنم که بر تنش حک شده بود: "آمدم... نبودی"

my heart

سلام اینو بخونید: البته من ننوشتما یکی برام فرستاده ممکنه مسخره به نظر بیاد ولی واقعا اتفاق میافته!می خوای صورت کسی رو که واقعا دوست داره ببینی؟اینو به 10 نفر بفرست بعد برو به ادرس http://amour-en-portrait.ca.cx/(این یه بازی فرانسویه)صورت کسی که دوست داره ظاهر میشه خطر سوپریز شدن!(تقریبا 90%شبیه)من خواستم این بازیو دور بزنم مستقیما رفتم به اون ادرس گفت اینطوری نمیشه باید به10نفر بفرستیش نمیدونم چه طوری فهمید....[نیشخند]

hamid va behnaz

_______________$$$$$$___$$$$$$$$$$$$ ___________$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$____$$_$$$$$$$ ________$$$_$$$$$$$_$$___$$$$$$$$$$$ _______$$$$_$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$ ________$$$$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$ _________$$$___$$$$$$$$___$$$$$$$ ______$$$$$$_____$$$$_________$$$ ________$$_______$$$_________$$$$$ ______________$$$$$$$_______$$$$$$$ _____________$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$ _____________$$$$$$$$$____$$$_$$$$$$ ____________$$$$$_$$$$____$$$$_$$$$$$ ____________$$$$$$$$$$____$$$$$_$$$$$ __________$$$$_$$$$$$$____$$$$$$_$$$$ _________$$$$_$$$$$$$$____$$$$$$$_$$$$ _________$$$_$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$ ________$$$_$$$$$$$$______$$$$$$$$$_$$$ _______$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$_$$ آپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام بــــــــــــــــــــــ

آیسان

آهای غریبه قول بده مواظبش باشی قول بده ناراحتش نکنی قول بده چشم انتظارش نزاری آپم سپیده جان بیا که دارم داغون میشم

مهدی

وقتی میــــروی حواست باشد "حتما خدانگهـــــدار بگویی!" تا خدا حواسش را بیشتر به من بدهد... آخر میدانی خــــــــدا به هوای تو مرا رها کرده است

مهدی

خورشيد چراغکي ز رخسار عليست / مه نقطه کوچکي ز پرگار عليست هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسايه ديوار به ديوار عليست عيد غدير مبارک